დოდები

გადაცემა–დოდები: სიმღერა გზაზე მიდის კურდღელი


გადაცემა–დოდები: საქათმეში შეპარულა მელა
გადაცემა–დოდები: საქათმეში შეპარულა მელა
გადაცემა–დოდები: სიმღერა  კვატებზე
გადაცემა–დოდები: სიმღერა კვატებზე
გადაცემა–დოდები: სიმღერა – ახალი წელი მოდის
გადაცემა–დოდები: სიმღერა – ახალი წელი მოდის
გადაცემა–დოდები: ჩიტო ჩიტო ნაცარა
გადაცემა–დოდები: ჩიტო ჩიტო ნაცარა

გადაცემა–დოდები: სიმღერა  გზაზე მიდის კურდღელი
გადაცემა–დოდები: სიმღერა გზაზე მიდის კურდღელი
დოდები შინაური ცხოველები
დოდები შინაური ცხოველები
დოდები მუსიკოსი ვარ
დოდები მუსიკოსი ვარ
დოდები კლინ–კლინ
დოდები კლინ–კლინ

დოდები მეთამაშე დედიკო
დოდები მეთამაშე დედიკო